Nordvästra Skånes Trädgårdsförening

Nästa arrangemang - Rhodedendrongården i Hulebäcksröd- är torsdag 30 maj kl 14,45.

För mer info titta i vårt programblad. Anmälan till Ingrid Scott senast 15 maj.

Välkomna!

 

 

 

Medlemsavgift för 2019: 300 kr/år,

efter 1 juli 150 kr/halvår

Medlemsavgift gäller för samtliga boende på samma

adress.

Anmälan till Riksförbundet Svensk Trädgård, www.tradgard.org.

PG 1215-3 eller BG 731-2499.

Förutom namn och adress, ange Nordvästra Skånes Trädgårdsförening som din förening.


Medlemsförmåner

Sex nummer av trädgårdstidningen Hemträdgården.

Medlemsrabatter genom Svensk Trädgård. Läs mer på www.tradgard.org

Fri rådgivning av trädgårdsrådgivare hos Svensk Trädgård på tel:08-7588636

Möjligheter att vara med på kurser, föredrag och trädgårdsresor.

Se vidare under Medlemsrabatter.

 

 

 

Den här sidan har haft [counter] besökare