Villkor för resor arrangerade av Nordvästra Skånes Trädgårdsförening

Anmälan är bindande, och namn, telefonnummer samt e-postadress ska anges i anmälan.

Kan du på grund av sjukdom inte följa med gäller följande:

-om det finns reserver på väntelistan återbetalas din inbetalning.

-om det inte finns någon på väntelista kan du själv ordna ersättare. Meddela reseansvarige den nye resenärens namn, e-postadress och telefonnummer.

Ni ordnar själv med betalningen er emellan.

 

Vid sen avbokning, efter sista betalningsdatum, och om ersättare inte kan hittas, återbetalas rörliga kostnader som t ex lunch och inträden

som går att avboka. De kostnader vi ändå har får du betala.

Om du köpt till ett avbeställningsskydd, kontakta ditt försäkringsbolag.

 

Om arrangemanget är kostnadsfritt vill vi ha en avanmälan då vi har reserverat plats för just dig.

Arrangemang som Grön Titt kräver ingen föranmälan.

Av erfarenhet av året som gått och det vi i dagsläget vet om framtiden kan resor ställas in av anledningar utom vår kontroll.

Val av besöksträdgårdar kan ändras och meddelas i så fall strax innan resans början.